Sportwinkel

Belangrijkste handelsactiviteit van de onderneming
100%90%80%75%50%25%20%10%0% = Winkel
100%90%80%75%50%25%20%10%0% = Webwinkel

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering  
De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) verzekert u tegen aansprakelijkheid voor schade die u of uw medewerkers per ongeluk toebrengen aan anderen. De AVB dekt ook schade die uw medewerkers lijden waar u als werkgever aansprakelijk voor bent.
niet verzekeren€ 1.250.000,-€ 2.500.000,-

Aansprakelijkheid kent ook een voorrisico (de periode vóór de ingangsdatum van de verzekering). Dit kan optioneel worden meeverzekerd. JaNee 

Werknemersschade
Met de dekking Werknemersschade verzekert u uw werknemers voor schade die zij in het werk oplopen en waarvoor u als werkgever niet aansprakelijk bent. In rechterlijke uitspraken is bepaald, dat een werkgever in zo’n geval toch een zekere verantwoordelijkheid draagt, die hij met een verzekering moet afdekken.
Werknemersschade verzekerenJaNee 

Geldverzekering 
Deze verzekering dekt verlies of diefstal van contant geld in uw bedrijf of woning en tijdens vervoer.
niet verzekeren€ 5.000,-€ 10.000,-€ 15.000,- 

Inventaris 
Deze verzekering dekt schade aan uw inventaris en goederen door bijvoorbeeld brand, water of diefstal. Ook dekking voor schade aan aanpassingen die u gedaan heeft in een gehuurd gebouw.

Goederen 
Deze verzekering dekt schade aan uw goederen door bijvoorbeeld brand, water of diefstal. Hiermee verzekert u onder andere uw (handels)goederen. Gebaseerd op marktwaarde van al uw goederen. Voor deze verzekering geldt garantie tegen onderverzekering.
 

Huurdersbelang 
Als u huurder van het bedrijfsgebouw bent, verzekert u hiermee de aanpassingen die u zelf aan het gebouw heeft gedaan. Gebaseerd op herbouwwaarde. Voor deze verzekering geldt garantie tegen onderverzekering.
 

Rechtsbijstand bedrijven 
Deze verzekering biedt u rechtshulp bij de meeste juridische conflicten en ondersteuning bij incassoproblemen met klanten.
Rechtsbijstand verzekeren JaNee 

Goederen transport.
Deze verzekering verzekert u tegen schade aan uw handelsgoederen tijdens het transport. Het standaard dekkingsgebied (Europa, plus Turkije, Marokko, Tunesië en Algerije).
Verzekerde som: € 1.000.000,- (maximale schadevergoeding per gebeurtenis)
JaNee
Uitbreiden met werelddekking JaNee 
Wat is de totale waarde van de ingekochte goederen plus de waarde van de verkochte goederen.

Elektronica/computer
Deze verzekering dekt schade aan uw computers en andere elektronica.
niet verzekeren€ 5.000,-€ 10.000,-€ 20.000,-€ 30.000,-€ 40.000,- 

Bedrijfsschadeverzekering 
Deze verzekering dekt de financiële risico's van het plotseling stilvallen van uw bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan brand, water of cybercrime.
BedrijfsschadeJaNee 

Mogelijke uitbreidingen:

Autoverzekering Bedrijven JaNee
Gebouwverzekering JaNee
Milieuschadeverzekering JaNee
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering JaNee

Bedrijfsnaam*
Adres*
Postcode
Plaats*
Indicatie aantal medewerkers*
Indicatie aantal oproepkrachten*
Indicatie jaaromzet*
Gewenste eigen risico € 125,-€ 250,-€ 1.000,-
BTW meeverzekeren NeeJa
Bedrijf is HuurderEigenaar
Betaaltermijn MaandKwartaalHalfjaarJaar
Contactpersoon *
Emailadres contactpersoon*
Telefoon contactpersoon
Opmerkingen

 
[recaptcha]