Inventaris, goederen, huurdersbelang en glas

Inventaris

Deze verzekering dekt schade aan uw inventaris door bijvoorbeeld brand, water of diefstal. Inventaris zijn alle roerende zaken die nodig zijn om het beroep, het bedrijf of de activiteiten uit te oefenen.

Goederen

Deze verzekering dekt schade aan uw (handels)goederen door bijvoorbeeld brand, water of diefstal. Hiermee verzekert u onder andere de grond- en hulpstoffen, halffabricaten, eindproducten die voor verkoop zijn bestemd, goederen in bewerking en emballage. Het verzekerd bedrag is gebaseerd op marktwaarde van al uw goederen.

Huurdersbelang

Als u huurder bent, verzekert u hiermee de aanpassingen die u zelf aan het gebouw heeft gedaan.

Glasverzekering

Als u huurder bent, verzekert u breuk van glas van het gebouw, glas van toonbanken, vitrines, spiegels en automaten. Verzekerd is als er schade ontstaat door een "gebeurtenis" die van buiten af op het glas inwerkt en eigen gebrek van het glas of het bevestigingsmateriaal daarvan.


Bedrijfsinformatie