Bedrijfsrechtsbijstand en incasso

Minimum reken jaarloon: €

Premie exclusief 21% assurantiebelasting.

Premieopgave o.v.v. acceptatie verzekeraar.
Aanvraagformulier bedrijfsrechtsbijstandverzekering
Ik verklaar dat ik in de afgelopen vijf jaar niet strafrechtelijk ben veroordeeld. Een verzekeringsaanvraag van mij is niet eerder geweigerd door een verzekeraar. Ook is een verzekering van mij niet door de verzekeraar opgezegd, of met afwijkende voorwaarden of premie geaccepteerd. Bovendien verklaar ik dat ik in de afgelopen vijf jaar geen conflict heb gehad waarbij ik juridische hulp nodig had. En dat ik momenteel ook geen conflict heb of verwacht waarvoor ik juridische hulp krijg of nodig heb.

Deze verklaring geldt voor het bedrijf en de gelieerde ondernemingen die meeverzekerd worden. Als naast de bedrijfsverzekering DAS voor Particulieren wordt aangevraagd, dan geldt deze verklaring ook voor alle mede- eigenaren, vennoten en directieleden die dit meeverzekeren en voor de gezinsleden die meeverzekerd worden.
1. Na invoercontrole ontvangt u een bevestiging.

2. Na acceptatie door verzekeraar ontvangt u de polis.

3. Er is daarna nog 14 dagen extra bedenktijd.