Bedrijfsaansprakelijkheid

 

Maandpremie: €

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekert de materiële en letselschade (schade aan personen en zaken) die door de ondernemer of zijn werknemers wordt veroorzaakt.

Aanvraagformulier Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Slotvragen

De verzekeringsmaatschappij heeft uw antwoorden op de gestelde vragen nodig voor een juiste risicobeoordeling en premieberekening. Niet volledige of onjuiste antwoorden kunnen ertoe leiden dat u in geval van schade uw recht op uitkering verliest. Zij verzoeken u de vragen niet alleen voor u zelf in te vullen maar ook voor de andere belanghebbenden bij deze verzekering. Met belanghebbenden bedoelen zij de: - meeverzekerden - leden van de maatschap; - medevennoten; - statutair directeur(en)/bestuurders; - aandeelhouders met een belang van 25% of meer en hun statutair directeur(en)/ bestuurder(s). Ook als u als verdachte een schikking hebt getroffen, bent vrijgesproken of de rechter u een maatregel heeft opgelegd, moet u de vragen met ja beantwoorden


1. Na invoercontrole ontvangt u een bevestiging.

2. Na acceptatie door verzekeraar ontvangt u uw polis.

3. U heeft daarna nog 14 dagen extra bedenktijd.