Accountant-administratie consulentenBeroepsaansprakelijkheidsverzekering

Verzekerd bedrag
€ 500.000,- per aanspraak
met een maximum € 1.000.000,- per jaar.

Eigen risico
10% van het schadebedrag
met een minimum van € 1.000,- en een maximum € 5.000,- per jaar.

Maandpremie: €
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) dekt de vermogensschade (met uw werk) die door de ondernemer of professional in de uitoefening van zijn beroep wordt veroorzaakt.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Verzekerd bedrag
€ 1.250.000,- per aanspraak
met een maximum € 2.500.000,- per jaar.

Eigen risico
€ 200,- bij zaakschade
€ 0,- bij letselschade

Maandpremie: €


Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) dekt de materiële schade (zaakschade) en letselschade aan personen die door de ondernemer of zijn werknemers wordt veroorzaakt.

Aanvraagformulier verzekering accountant-administratie consulenten


Slotvragen


1. Na invoercontrole ontvangt u een bevestiging.
2. Na acceptatie door verzekeraar ontvangt u de polis.
3. Er is daarna nog 14 dagen extra bedenktijd.