Pensioen collectief maatwerk

Pensioenregeling (basisregeling)
Pensioenregeling (excedentregeling)

Ingangsdatum per directanders
Toetredingsleeftijd deelnemers 21 jaar20 jaar19 jaar18 jaar
Soort pensioenregeling Beschikbare premiestaffelMiddelloon
Afwijkende franchise
Verplichte deelname BPF JaNee

Modules:
Pensioenregeling (Oudedagspensioen)
Pensioenregeling (Partnerpensioen)
Pensioenregeling (Wezenpensioen)
Pensioenregeling (Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid)
Pensioenregeling (Arbeidsongeschiktheidsuitkering)


Premiestaffel 3% premiestaffel4% premiestaffelGelijkblijvende premiepercentage
Percentage van de staffel 100%80%75%70%70%50%40%
Beleggingskeuze deelnemers Neutrale lifecycle beleggingBeperkte keuze beleggingMaximale beleggingsvrijheid
BeleggingsSoort belegging Duurzame beleggingStandaard beleggingMaximale garanties

Naam bedrijf
Adres
Postcode
Plaats
Naam contactpersoon
Emailadres contactpersoon
Opmerkingen

Toevoegen documenten

(indien van toepassing)

Salarisstroken cq loongegevens deelnemers
Voorbeeld(en) Arbeidsovereenkomst
Personeelshandboek
Huidige uitvoeringsovereenkomst
Huidige pensioenregeling


[recaptcha]