Checklist bedrijfsrisico’s

Aansprakelijkheid

Bedrijfsaansprakelijkheid
Bedrijfsaansprakelijkheid is het risico dat u of uw medewerkers schade toebrengt aan andere personen of aan zaken tijdens het werk. Dat kan materiële schade zijn (u maakt iets kapot bij uw opdrachtgever) maar ook letselschade (tijdens het werk en door uw schuld krijgt iemand een ernstig ongeluk).
niet verzekerenElders verzekerdPremieofferte opvragen

Aansprakelijkheid werknemersschade
Uw werknemers kunnen zelf schade lijden als ze aan het werk zijn. De werkgever draagt een zekere verantwoordelijkheid die hij met een verzekering moet afdekken. Denk bijvoorbeeld aan een verkeersongeluk tijdens het werk (of woon-werk verkeer) van uw werknemer.
niet verzekerenElders verzekerdPremieofferte opvragen

Beroepsaansprakelijkheid
Een fout advies geven, een vervaltermijn laten verlopen of een verkeerde berekening maken, dat kan grote financiële gevolgen krijgen. Deze beroepsmatige gevolgen zijn gedeeltelijk met goede dienstenvoorwaarden te beperken.
niet verzekerenElders verzekerdPremieofferte opvragen

Bestuurdersaansprakelijkheid
Het aantal claims richting bestuurders stijgt sterk. Evenals de kosten van het verweer. Een bestuurder kan persoonlijk met zijn privé vermogen aansprakelijk worden gesteld voor de schade. De claim en het verweer zijn vaak grote kostenposten.
niet verzekerenElders verzekerdPremieofferte opvragen

Bedrijfspand

Inventaris 
Door brand, water of diefstal kan er schade komen aan uw inventaris. Bureaus, kasten, lampen, planten, etc. Ga uit van de hoogte van het risico van de nieuwwaarde.
niet verzekerenElders verzekerdPremieofferte opvragen

Huurdersbelang 
Als huurder van een bedrijfspand kunt u door brand, water of diefstal schade lijden aan de aanpassingen die u zelf aan het gebouw heeft gedaan. Let op de herbouwkosten. Denk aan elektra, kabel, plafond, CV, vloeren, wanden, etc.
niet verzekerenElders verzekerdPremieofferte opvragen

Goederen
Schade aan uw (handels)goederen door bijvoorbeeld brand, water of diefstal. Het risico is veelal op marktwaarde van uw goederen. Let ook op transport.
niet verzekerenElders verzekerdPremieofferte opvragen

Elektronica en computer
Denk hierbij vooral aan de risico's rondom alle elektronica in uw bedrijf. Schade aan computerdata, kassa's, bestelsystemen, schade aan software en alle extra kosten om weer te continueren.
niet verzekerenElders verzekerdPremieofferte opvragen

Opstal in eigendom
Na een brand wilt u uw bedrijfspand weer herbouwen. Denk overigens ook aan storm, inbraak of waterschade. Maar ook aan schade aan de opstal van uw buren (denk aan brandregresschade). Of de kosten om een brand te bestrijden, te beperken of puinruimen.
niet verzekerenElders verzekerdPremieofferte opvragen

Glas
Ruitbreuk of beschadiging kan een flinke kostenpost zijn. Los van de kosten van aankoop van nieuwe, veelal moderne ruiten zijn er de additionele kosten van schoonmaak, herstel en belettering natuurlijk belangrijk kostenposten.
niet verzekerenElders verzekerdPremieofferte opvragen

Bedrijfsschade
Denk aan vrijwel alle financiële risico's van het plotseling stilvallen van uw bedrijf. Maar ook een toeleverancier die plots niet meer kan leveren.
niet verzekerenElders verzekerdPremieofferte opvragen

Milieuschade
Bedrijven hebben een wettelijke saneringsplicht. Verontreiniging van de grond door bluswater kan bijvoorbeeld al snel een grote kostenpost veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan asbest, olie, verf of andere chemische middelen.
niet verzekerenElders verzekerdPremieofferte opvragen

Organisatorisch

Zakenreis
Zakenreizen kunnen veel zorgelijke momenten opleveren. Kostbare bagage, medische kosten, ongevallen, 24/7 alarmcentrale, annulering, geldservice, sleutelverlies. Vaak in combinatie met privéreizen.
niet verzekerenElders verzekerdPremieofferte opvragen

Rechtsbijstand bedrijven
Juridische hulp bij verhaal van letsel- en materiële schade, personeel en sociale wetgeving, verweer in aansprakelijkheidskwesties, geschillen met de overheid, koop, huur en onderhoud van bedrijfsruimte, etc.
niet verzekerenElders verzekerdPremieofferte opvragen

Rechtsbijstand incasso
Los van een mogelijk financieel verlies denk ook aan de tijdsinvestering bij incassoproblemen met klanten.
niet verzekerenElders verzekerdPremieofferte opvragen

Cybercrime
Cybercrime kent veel vormen. Misbruik bedrijfsgegevens, phishing, dataverlies of datadiefstal, email-misbruik, hacking, afpersing, digitale aansprakelijkheid bestuurder, systeeminbraken. Gevolgen zijn hoge herstelkosten, imagoschade, juridische gevolgen en langdurig omzetverlies.
niet verzekerenElders verzekerdPremieofferte opvragen

Geldverlies
Diefstal geld, waardepapieren en elektronisch geld, vals geld. Maar ook risico's bij vervoer van geld.
niet verzekerenElders verzekerdPremieofferte opvragen

Reconstructie administratie
Kosten door inbraak, diefstal, waterschade, brand of ontploffing. Zakelijke administratie, belastingpapieren, klanten- of voorraadgegevens. er zijn geen reconstructiekosten bij goede digitalisering en backups.
niet verzekerenElders verzekerdPremieofferte opvragen

Arbeidsvoorwaarden

Verzuim werknemers
Bij ziekte van een werknemer heeft de werkgever, gedurende 2 jaar, een loondoorbetalingsverplichting. Denk ook aan een actieve Arbodienst.
niet verzekerenElders verzekerdVerzuimofferte opvragen

Pensioen werknemers
Stel een gedeelte van het loon uit voor uw werknemers door voor hen geld te reserveren in een pensioenregeling.
niet verzekerenElders verzekerdPensioenofferte opvragen

Nabestaanden- en wezenpensioen werknemers
Bij overlijden van een werknemer is een nabestaandenvoorziening een welkome financiële opvang voor de achterblijvende partner en de kinderen.
niet verzekerenElders verzekerdPensioenofferte opvragen

WGA hiaat werknemers
Bij langdurig ziekteverzuim kan een inkomensverlies ontstaan: het WGA-hiaat. Dit verlies (hiaat) loopt voor werknemers soms op tot honderden euro's per maand.
niet verzekerenElders geregeldPremieofferte opvragen

WIA Excedent werknemers
Heeft een werknemer een hoger inkomen dan de loongrens (globaal € 52.000,-) dan ontvangt deze voor het deel boven het maximum jaarloon geen enkele inkomensaanvulling.
niet verzekerenElders verzekerdPremieofferte opvragen

Ongevallen werknemers
Een uitkering bij een onverwacht ongeval (overlijden of arbeidsongeschiktheid) kan een welkome aanvulling zijn.
niet verzekerenElders verzekerdPremieofferte opvragen

Bijzondere risico's

Eigen vervoer
Schade aan of diefstal van goederen die u zelf vervoert.
niet verzekerenElders verzekerdPremieofferte opvragen

Transport
Schade aan of diefstal van uw goederen die worden vervoert. Let op de hoogte van de vergoeding bij schade die u krijgt uitgekeerd van deze vervoerder.
niet verzekerenElders verzekerdPremieofferte opvragen

Constructieverzekering voor bouwwerken CAR
Schade die ontstaat tijdens bouwwerkzaamheden door een uitvoeringsfout, diefstal of bijvoorbeeld storm.
niet verzekerenElders verzekerdPremieofferte opvragen

Diversen

Brandbeveiliging
Denk ook aan goede interne afspraken wie zorgt voor dit risico. Vergeet niet ook voor goede vluchtroutes, brandwerende materialen en voldoende blusmiddelen. Brandbeveiliging en doormelding wordt vaak verplicht gesteld door verzekeraars.
niets geregeldAanwezigAdvies nodig

Diefstalbeveiliging
Diefstal door buitenstaanders of door eigen medewerkers kan een grote kostenpost opleveren. Bekijk diefstal vanuit alle elementen zoals goederen en inventaris maar ook data. Niet alleen het feitelijke verlies maar ook de tijdsinvestering, reparatie kosten of zelfs bedrijfsstilstand. Zeker ook aandacht schenken aan het veiligheidsgevoel van de werknemers en mogelijk psychische gevolgen na bijvoorbeeld een overval. Let ook op de beveiligingseisen van de verzekeraar in de polissen.
niets geregeldAanwezigAdvies nodig

Leverings- en dienstenvoorwaarden
Bij problemen met zakenrelaties kan het verstandig zijn te kunnen wijzen op redelijke en juridisch goed onderbouwde leveringsvoorwaarden. Vaak kan een rechtsbijstandsverzekeraar helpen met het samenstellen/verbeteren.
niets geregeldAanwezigAdvies nodig

Arbeidsvoorwaarden
Actuele arbeidsvoorwaarden en een personeelsgids kan duidelijkheid geven aan de werknemers. Ook hierbij kan een arbeidsrecht advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar helpen.
Niet actueelActueelAdvies nodig

Locatiebezoek 
U stelt een locatiebezoek van een risicospecialist op prijs. U ontvangt adviezen over de aanwezige bedrijfsrisico's en mogelijke oplossingen. Tarieven vanaf € 175,-.
Locatiebezoek gewenstJaNee 

Invoer door:

Bedrijfsnaam
Plaats
Contactpersoon
Emailadres contactpersoon*
Telefoon contactpersoon
Opmerkingen

[recaptcha]