Checklist arbeidsvoorwaarden

Verzuim
De werkgever in verplicht minimaal 70% van het loon (gemaximeerd) in het eerste en tweede jaar door te betalen. In de meeste gevallen is in een CAO of arbeidsovereenkomst/personeelsreglement een aanvulling tot 100% van het salaris gegarandeerd in het eerste jaar van ziekte. Een Stop Loss verzekering kent een eigen risico (ook wel eigen behoud genoemd) in geld (alle ziektegevallen worden gecumuleerd) en Conventioneel een eigen risico in dagen (meestal per ziektegeval). Stop Loss is het meest geschikt voor grotere ondernemingen (vanaf minimaal 50 werknemers) en Conventioneel voor kleinere werkgevers. Grotere bedrijven, vanaf 50 werknemers en groter, met een laag tot gemiddeld ziekteverzuim kiezen vaak voor de stop-loss variant.
niet verzekerenElders verzekerdPremieofferte opvragen

Arbodienst
Een arbodienst helpt werkgevers en werknemers bij het opstellen en uitvoeren van een arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid. De wettelijke arboverplichtingen vereisen een specifieke deskundigheid waar de werkgever meestal niet over beschikt. Een arbodienst adviseert daarom en neemt taken van de werkgever over op het gebied van arbeidsomstandigheden, verzuimbegeleiding, re-integratiebegeleiding, Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
niet verzekerenElders verzekerdPremieofferte opvragen

Ongevallen
De collectieve ongevallenverzekering geeft een uitkering in geval van overlijden of blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval. Die uitkering kan toekomen aan de werkgever of aan de werknemer. De rechter heef in diverse uitspraken een ongevallenverzekering als belangrijke verzekering aangemerkt rondom het beoordelen van de aansprakelijkheid en de zorgplicht van een werkgever.
niet verzekerenElders verzekerdPremieofferte opvragen

WGA-hiaat
De WGA regelt de inkomensvoorziening van gedeeltelijk arbeidsgeschikten. De wettelijke uitkering is voor een werknemer beperkt (hiaat) en kunnen door een collectieve verzekering via de werkgever worden aangevuld. Sommige verzekeringen voorzien in een vast verzekerd bedrag, terwijl andere verzekeringen voorzien in een aanvulling tot een bepaald percentage van het inkomen, al dan niet gerelateerd aan het arbeidsongeschiktheidspercentage.
niet verzekerenElders verzekerdPremieofferte opvragen

WIA-excedent
De inkomensbescherming krachtens de WIA is beperkt tot het loon onder deze loongrens. Het meerdere loon kan bij een verzekeraar worden verzekerd. Werknemers, die meer verdienen dan het maximumloon.
niet verzekerenElders verzekerdPremieofferte opvragen

Zorg collectief
Werkgevers kunnen een collectieve zorgverzekering opzetten voor de werknemers. De kortingen en voorwaarden zijn voor hen vaak een interessant aanvullende arbeidsvoorwaarden.
Voor werkgevers leveren we een speciale zorgmodule om te bepalen of een introductie van een collectieve zorgverzekering interessant is en welke voor- en nadelen daar aan zijn verbonden. Na een positieve beslissing begeleiden wij het volledige traject voor implementatie van een collectieve zorgverzekering.
niet verzekerenElders verzekerdPremieofferte opvragen

Pensioen
Pensioen is een secundaire arbeidsvoorwaarde (uitgesteld loon) die een aanvullend pensioen opbouwt, veelal tot de fiscaal toegestane grens. Pensioen wordt dus altijd opgebouwd in de relatie werkgever-werknemer. Pensioen wordt gefinancierd door middel van een kapitaaldekkingsstelsel. Het doel van pensioen is om, samen met de AOW, een redelijk inkomen te geven aan de begunstigde dat is gerelateerd aan het gedurende het werkzame leven genoten salaris. Daarnaast wordt vaak het nabestaanden- en wezenpensioen meeverzekerd in geval van overlijden van de werknemer. Bij arbeidsongeschiktheid wordt de premiebetaling overgenomen door de verzekeraar en continueert de opbouw.
niet verzekerenElders verzekerdPremieofferte opvragen

Diversen

Toezeggingen arbeidsvoorwaarden vastgelegd JaNeeActie
Arbeidsovereenkomst actueel JaNeeActie
Personeelsgids aanwezig JaNeeActie
CAO van toepassing JaNeeActie
Verplichtstelling pensioen JaNeeActie
Winstdelings- of spaarregeling vastgelegd JaNeeActie
Werkkostenregeling aanwezig JaNeeActie
Woon/werk verkeer afspraken JaNeeActie
Freelance overeenkomsten actueel JaNeeActie
Verzuimbeleid aanwezig JaNeeActie
Personeelsdossier aanwezig JaNeeActie
Boordelingen werknemers vastgelegd JaNeeActie
Personeelsgegevens actueel bij verzekeringen JaNeeActie
Stuur invoer naar dit emailadres

[recaptcha]