Doorlopende Zakenreis voorwaarden 2018 en 15 keuzes

Overzicht informatie

  1. Allianz is de grootste reisverzekeraar en hulpverlener ter wereld.Zakenreis voorwaarden
  2. De Doorlopende Zakenreisverzekering is af te sluiten voor de individuele zakelijke reiziger.
  3. Na het eerste jaar heeft deze Zakenreisverzekering een opzegtermijn van één maand.
  4. Uw werkzaamheden volgens zakenreis voorwaarden: Commercieel, Administratief of Toezichthoudend.
  5. De polis is flexibel samen te stellen. Ook uw privé reizen kunnen op deze zakelijke reisverzekering worden meeverzekerd.
  6. Premieopgave o.v.v. acceptatie verzekeraar.

Zakenreis voorwaarden

S.O.S. Hulpverlening (Verplichte basisdekking)

S.O.S. Hulpverlening geeft o.a. verzekering voor noodzakelijke (terug)reis- en verblijfskosten ten gevolge van een ongeval/levensgevaarlijke ziekte/overlijden van uzelf of van een 1e of 2e graad familielid.

Ongevallen (Premium-dekking)

Deze verzekering biedt een uitkering bij een ongeval.

  1. Overlijden:max. € 50.000,-
  2. Blijvende invaliditeit:max. € 125.000,-

Bij uitvoering van wintersport of een bijzondere sport zijn de uitkeringen gemaximeerd tot:

  1. Overlijden: € 10.000,-
  2. Blijvende invaliditeit: € 25.000,-

Bagage (Premium-dekking)

Verzekerd bedrag max. €5.000

Laptop, i-pod, smartphone, etc.: max. € 3.500,-
Overige bagage (per item): max. € 1.000,-
Eigen risico: Geen

Zie voor verdere details de zakenreis voorwaarden.

Tip: Neemt u tijdens uw reis waardevolle zakelijke uitrusting mee? Kies dan ook voor de verzekering Uitbreiding zakelijke uitrusting.

Medische kosten (Premium-dekking)

Medisch noodzakelijke kosten: volledig
Tandartskosten: max. € 750,-
Vergoeding krukken/rolstoel: max. € 350,-Tip:
Wij adviseren altijd de verzekering Medische kosten mee te verzekeren. Uw zorgverzekering vergoedt namelijk niet altijd alle medische kosten in het buitenland.
Gaat u op wintersport? Zorgverzekeraars vergoeden niet altijd de kosten van het vervoer per “banaan” of helikopter naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Met de verzekeringen Medische kosten en Wintersport en bijzondere sporten bent u hiervoor wel verzekerd.

Rechtsbijstand

Met deze verzekering bent u verzekerd van juridische hulp in het buitenland.

Verzekerd is:
Binnen Europa: Volledig
Buiten Europa: Tot maximaal € 50.000 (voor contractuele geschillen geldt een maximum van € 5.000)

Tip: Bij reizen binnen Europa met de auto adviseren wij u ook S.O.S. autohulp af te sluiten. Dan kunt u in geval van pech of ongeval gebruik maken van de rechtsbijstand.

Wereldverzekering

Europa, waaronder mede wordt verstaan de Azoren, de Canarische Eilanden, Madeira en de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee. Tevens is de verzekering geldig tijdens zeereizen tussen genoemde gebieden.

Wereld: De gehele wereld.

Tip: Kiest u voor Wereldverzekering? Dan adviseren wij altijd de verzekering Medische kosten mee te verzekeren. Uw zorgverzekeraar vergoedt namelijk niet altijd alle medische kosten in het buitenland. Ook zijn Medische kosten buiten Europa vaak hoger dan in Nederland.

Uitbreiding zakelijke uitrusting

Met deze verzekering bent u verzekerd voor uw zakelijke uitrusting tot maximaal € 5.000,-. Zonder maximering per item. Deze verzekering geldt aanvullend op de verzekering voor Bagage. Zakelijke uitrusting is alles dat u voor uitvoering van uw beroep nodig hebt.

Meereizend Assistent

Met deze verzekering is de meereizende assistent ook verzekerd van alle gekozen verzekeringen. Dit mag iedere reis een andere assistent zijn en hoeft niet genoemd te worden bij het afsluiten van deze verzekering. Verzekering voor maximaal 1 assistent per reis.

S.O.S. Autohulp (Alleen geldig binnen Europa.)

De ideale aanvulling op uw auto- en pechhulpverzekering met buitenlandverzekering. U hebt recht op hulp aan uw auto of motor in geval van een ongeluk, diefstal of pech. De hulp bestaat o.a. uit vervangend vervoer tot maximaal 30 dagen en €3.000 per polis, vergoeding van de terugreiskosten naar Nederland, extra verblijfskosten in het buitenland en rechtsbijstand. In combinatie met uw auto- of pechhulpverzekering hebt u met S.O.S autohulp voldoende verzekering voor gelijkwaardig vervangend vervoer.
Let op: Alleen voor auto’s met een Nederlands kenteken.Tip: Indien u nog geen pechhulpverzekering of –abonnement hebt, dan kunt u deze bij Allianz Global Assistance afsluiten. Onze Pechhulp met buitenlandverzekering is al beschikbaar vanaf € 4,42 per maand en daarmee goedkoper dan de traditionele aanbieders.

Zakelijke annulering

Verzekering voor annulering van zakelijke reizen tot € 3.000,- per persoon per reis.

Luggage Assistant

Luggage Assistant vergroot de kans dat verloren bagage weer bij de eigenaar terugkomt. Dit kan eventueel anoniem. Als het nodig is wordt kosteloos een koerier ingezet.
Gratis gedurende de gehele looptijd van de verzekering voor de hoofdverzekerde.

Privereizen

Met deze verzekering is het mogelijk om ook privéreizen mee te verzekeren. De gekozen Verzekeringen voor de zakelijke reizen gelden hiermee ook tijdens privéreizen.

Wintersport en bijzondere sporten

Als onderdeel van een zakelijke reis zijn wintersporten en bijzondere sporten gedekt. Om ook verzekerd te zijn tijdens privéreizen sluit u deze verzekering af.
U bent hiermee tijdens privéreizen verzekerd bij uitvoeren van wintersporten en het beoefenen van bijzondere sporten (bv. parachutespringen). En ook voor technisch duiken (dieper dan 40 meter en tijdens grot- en wrakduiken).

Tip: Deze verzekering geeft tijdens wintersport geen vergoeding voor vervoer per helikopter of ”banaan” van de piste. Hiervoor moet ook de verzekering Medische kosten zijn afgesloten. Als Medische kosten voor zakelijke reizen is afgesloten en ook de verzekering Privéreizen is gekozen, dan geldt deze verzekering ook tijdens privéreizen.

Annuleringsverzekering Dubbel Zeker

De Doorlopende Annuleringsverzekering vergoedt de annuleringskosten vóór de reis. Met de Dubbel-Zeker variant wordt bij eerdere terugkeer naar huis de volledige reissom vergoed. Verder geldt dezelfde verzekering als bij de standaard Doorlopende Annuleringsverzekering.
De verzekerde som bedraagt standaard € 1.500,- per persoon per reis, met een maximum van € 7.500,- per polis per jaar. Zie voor de details de zakenreis voorwaarden.

Beroepsrisico

De verzekering is ook geldig als tijdens de reis gewerkt wordt, zolang de werkzaamheden geen extra risico met zich meebrengen. Beroepen met een commercieel, administratief of toezichthoudend karakter zijn niet risicoverhogend. Het uitvoeren van andere werkzaamheden kan tegen een toeslag verzekerd worden.

Verzekeringsvoorwaarden